Sällskapet Länkarnas Styrelse
Karlstad
 2015

 
Ordförande:
 Lars Boman
 
Kassör:
 Gunnar Andersson
 
Sekreterare:
 Erla Bender
 
Vice Ordförande:
 Stefan Gadevik

Ledamot:

Göran Bergdahl